Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui – uudet vaatimukset voimaan 1.1.2018

Ympäristöministeriön mittava rakentamismääräyskokoelman uudistus on valmistunut vuoden vaihteessa.  Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistettiin vaiheittain vuosien 2013–2017 aikana vastaamaan kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia vaatimuksia maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) vuonna 2013 voimaan tulleen muutoksen mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuva Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää yksityiskohtaiset rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli selkeyttää rakentamista koskevaa sääntelyä ja parantaa soveltamisen yhtenäisyyttä ja ennakoitavuutta. Vaatimukset ja käytännön toteutusta ohjaavat ohjeet erotettiin selkeämmin erilleen soveltamisen helpottamiseksi, minkä lisäksi rakentamista koskevaa sääntelyä vähennettiin. Uutena rakentamismääräyskokoelmaan otettiin mukaan korjausrakentamista koskeva sääntely. Uudet määräykset tulivat voimaan tammikuun alussa 2018, mutta vuoden 2017 puolella vireille tulleissa rakennushankkeissa sovelletaan kuitenkin vielä vanhoja rakentamismääräyksiä. Myös jo olemassa oleviin rakennuksiin sovelletaan pääsääntöisesti rakentamisen aikana voimassa olleita määräyksiä.

Lisää rakentamismääräyskokoelman uudistamisesta voit lukea ympäristöministeriön verkkosivuilta. Katso myös uutinen ympäristöministeriön hallinnonalalla vuoden 2018 alusta voimaan tulleista säädöksistä.

 


Tiesithän, että Linnunmaa Lex -lakiseurantapalvelun avulla pysyt ajan tasalla kaikista toimintaasi koskevista lakimuutoksista? Moderni ja helppokäyttöinen palvelumme sisältää myös rakentamismääräyskokoelman.

 

Tutustu Lexiin täällä!

 

Vieritä ylös