Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö uudistuu keväällä 2018

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (EU), joka tulee sovellettavaksi laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Kyseessä on suurin tietosuojalainsäädännön uudistus EU:ssa 20 vuoteen. Uusi tietosuoja-asetus koskee kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä, ja sillä kumotaan EU:n henkilötietodirektiivi 95/46/EY, joka Suomessa on pantu täytäntöön henkilötietolailla (523/1999).

EU:n tietosuoja-asetuksen myötä kansallinen henkilötietoja suojaava lainsäädäntö tulee muuttumaan, kun sekä henkilötietolaki että tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettu laki tullaan kumoamaan keväällä 2018. Valmisteilla on uusi kansallinen henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jonka on tarkoitus astua voimaan 25.5.2018 – samaan aikaan kuin EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee Suomessa sovellettavaksi. Uudella tietosuojalailla on tarkoitus täsmentää ja täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädännön uudistus tulee koskemaan kaikkia kansalaisia ja uudella tietosuojalailla on tarkoitus säätää kansallisesta valvontaviranomaisesta, oikeusturvasta ja seuraamuksista sekä joistakin tietojenkäsittelyn erityistilanteista. Uudistuksen taustalla vaikuttaa tavoite lainsäädännön selkiyttämisestä, minkä kautta velvollisuuksien ja oikeuksien arvioidaan toteutuvan aiempaa paremmin. Uuden lain tavoitteena onkin vahvistaa kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä sekä varmistaa tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä. Yksittäisten toimijoiden ohella lainsäädäntöuudistus tulee vaikuttamaan myös valvontaviranomaisen organisointiin.

Tällä hetkellä ehdotus uudesta tietosuojalaista on lausuntokierroksella. Työryhmän mietintöä ja ehdotusta tietosuojalakia koskevaksi hallituksen esitykseksi voi kommentoida 8. syyskuuta asti täällä. Lisää kansallisesta lainsäädäntöuudistuksesta voit lukea täältä.


Linnunmaa Lex järjestää yrityksille ja yhteisöille työpajoja tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin liittyen. Lue lisää työpajasta täältä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Tiina Juntunen, tiina.juntunen@linnunmaalex.fi, 044 765 4414.

Vieritä ylös