Hallitus esittää valituslupajärjestelmän käyttöönottoa rakentamis- ja ympäristöasioissa

Hallitus on tänään esittänyt eduskunnalle valituslupajärjestelmän käyttöönottoa ympäristönsuojelulain, vesilain ja maa-aineslain mukaisissa asioissa.

Valituslupajärjestelmän taustalla on Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvä kirjaus, jonka mukaan rakentamis- ja ympäristöasioissa olisi tarkoitus siirtyä menettelyyn, jossa valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää ensin valitusluvan saamista. Käytännössä tämä siis tarkoittaisi sitä, että hallinto-oikeuden antamaan päätökseen voisi hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus on myöntänyt asiassa valitusluvan.

Valituslupajärjestelmä koskisi ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja vesilain mukaisia asioita. Ympäristöministeriön päätöksiin muutosta haettaisiin jatkossa korkeimman hallinto-oikeuden sijaan Vaasan hallinto-oikeudelta.

Ehdotetun valituslupajärjestelmän tavoite on vähentää korkeimman hallinto-oikeuden asiaratkaisujen määrää ja vapauttaa käytössä olevia resursseja. Muutoksien ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2018 alkaen.

Lue lisää aiheesta täältä.

Vieritä ylös