Uusi versio Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset -oppaasta julkaistu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut päivitetyn version Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset -oppaasta. Oppaassa käsitellään kemikaaliputkistojen suunnittelulle, valmistukselle, käytölle ja kunnossapidolle asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia.

Oppaan päivitys oli tarpeen uuden painelaitelain ja sitä täydentävien uusien painelaitteita koskevien asetusten tultua voimaan tämän vuoden alussa. Päivityksessä uudistettiin erityisesti oppaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä, riskin arviointia ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mallia koskevat osiot. Lisäksi oppaassa käytetyt termit muutettiin vastaamaan uusissa painelaitesäädöksissä käytettyjä termejä.

Voit ladata oppaan itsellesi tästä (pdf) ja lukea Tukesin tiedotteen oppaan päivittämisestä täältä.

Vieritä ylös