Yhteistyöllä työperäistä syöpää vastaan

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti eilen ”Työperäinen syöpä on ehkäistävissä” -seminaarin. Seminaarin viesti on selkeä: työperäiset syövät eivät ole väistämätön tosiasia, vaan ne ovat ehkäistävissä panostamalla työsuojeluun. Arvioiden mukaan 5,3–8,4 % Suomessa todettavista syöpätapauksista on työperäisiä. Työperäisten syöpien ehkäisyyn vaikuttavat niin lainsäätäjän, työterveyshuollon kuin työnantajien toimet. Lainsäädännössä määrätään esimerkiksi syöpävaaraa aiheuttavien aineiden raja-arvoista, kun taas työpaikoilla muun muassa työmenetelmän valinnalla voidaan konkreettisesti ehkäistä karsinogeeneille altistumista.

Seminaari on katsottavissa täällä ja STM:n tiedotteen tilaisuudesta voi lukea täällä.

Myös Euroopan unioni kampanjoi työperäisten syöpien ehkäisemiseksi. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa Roadmap-kampanjassa yrityksiä ja muita tahoja kannustetaan jakamaan hyviksi havaitsemiaan keinoja työperäisten syöpien ehkäisyyn. Kampanjan jäseniksi voivat liittyä niin yritykset kuin yksityishenkilötkin. Parhaillaan unionissa käsitellään myös niin kutsuttuun syöpädirektiiviin (2004/37/EY) esitettyjä muutoksia, joilla asetettaisiin uusia sitovia raja-arvoja syöpävaarallisille aineille kuten kromille, kvartsille ja kovapuupölylle.

Voit tutustua ja liittyä Roadmap-kampanjaan täällä.

Vieritä ylös