Tuoteturvallisuus

Tukes julkaisi tietopaketin rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistamisesta

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) julkaisemalle Rakennustuoteinfo-sivustolle on koottu kattavasti tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä ja kansallisista hyväksymismenettelyistä. Sivustolta löytyy muun muassa listaukset eri toimijoiden, kuten rakennustuotteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden, lakisääteisistä vastuista.

Uudet tuotedirektiivit muuttavat maahantuojan ja jakelijan vastuita

Useita EU:n tuotedirektiivejä on uudistettu. Uudistuneiden direktiivien soveltaminen alkoi 20.4.2016 ja ne koskevat sähkö- ja elektroniikkalaitteita, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita, painelaitteita, mittauslaitteita, siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähteitä sekä hissejä.

Vieritä ylös