Tietosuoja

WP29-työryhmän ohjeet EU:n tietosuoja-asetuksen tulkitsemisesta

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaminen lähestyy: henkilötietojen käsittelyn tulee olla asetuksen mukaista toukokuun 25. päivään mennessä. EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut useita ohjeita asetuksen soveltamisen tueksi. Tähän mennessä on julkaistu muun muassa ohje tietosuojavaltuutetuista ja henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyydestä.

Tietosuojatyöpaja – Tietosuoja-asetuksen tuomat velvoitteet haltuun

Linnunmaa Lex järjestää Tietosuojatyöpajaa, jonka tavoitteena on selkeyttää EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia uusia velvoitteita ja varmistaa, että kaikki olennainen on tiedossa ennen siirtymäajan päättymistä 25.5.2018. Ensimmäiset työpajat on mahdollista varata marraskuulle.

Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö uudistuu keväällä 2018

Valmisteilla on uusi kansallinen henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jonka on tarkoitus astua voimaan 25.5.2018 – samaan aikaan kuin EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee Suomessa sovellettavaksi. Uudella tietosuojalailla on tarkoitus täsmentää ja täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Vieritä ylös