HR

Lähetettyjä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö uudistui

Uusi laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) astui voimaan 18.6.2016. Samalla kumoutui aiempi laki työntekijöiden lähettämisestä (1146/1999). Uusi laki muutti tilaajan ja lähettävän yrityksen velvollisuuksia, mutta lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat työehdot pysyivät ennallaan.

Ohjeita tasa-arvosuunnitelman tekoon

Tasa-arvolain (609/1986, laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta) tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä. Laissa määrätään, että kaikkien työnantajien tulee muun muassa kehittää työoloja sekä naisille että miehille sopiviksi, edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin työtehtäviin sekä luoda naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan.

EU:n tietosuoja-asetus uudistaa henkilötietojen käsittelyn myös yrityksissä

Joulukuussa 2015 Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto löysivät yksimielisyyden koskien pitkään valmisteltua tietosuojauudistusta. Kolmikantaneuvotteluissa tehdyn päätöksen johdosta uusi tietosuoja-asetus, jolla säännellään henkilötietojen käsittelyä, julkaistaneen vielä tämän kevään aikana. Uuden asetuksen soveltaminen alkaa keväällä 2018. Uudistus koskee kaikkia henkilötietoja käsitteleviä tahoja ja näin ollen se vaikuttaa myös isoon osaan yrityksistä.

Vuosilomalaki muuttuu: työntekijän omavastuupäivät sekä vuosiloman kertyminen perhevapaalla

Vuosilomalain (162/2005) mukaan työntekijän lomaa tulee hänen pyynnöstään siirtää, jos työntekijä sairastuu tai hän tulee synnytyksen tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana. Huhtikuun 2016 alussa voimaan tulevalla lakimuutoksella työntekijälle määrättiin kuusi omavastuupäivää. Lakimuutoksen myötä sairastunut työntekijä voi pyytää vuosiloman siirtoa vasta niiden lomapäivien osalta, jotka ylittävät kuusi lomapäivää.

Vieritä ylös