Luontoisetujen veronkevennykset helpottavat pendelöintiä – joko teidän firmassa kuljetaan työsuhdepolkupyörällä tai sähköautoilla?

Kevätaurinko houkuttelee kaivamaan fillarit esiin, mutta tiesitkö, että työnantaja voi nyt tarjota luontoisetuna myös työsuhdepolkupyörän? Liikenteen työsuhde-etuihin on tehty muutoksia vuoden 2021 alusta. Tuloverolain (TVL, 1535/1992) muutosten (1205/2020) myötä eri liikennemuotojen verovapaa hyödyntäminen työmatkojen taittamisessa helpottuu, kun työnantaja voi jatkossa tarjota työntekijän käyttöön myös polkupyörän. Lisäksi muutoksella poistetaan työsuhdematkalippujen nykyinen 300 ja 750 euron välinen veronalainen osuus sekä kannustetaan sähkö- ja hybridiautojen hyödyntämiseen työsuhdeautoina.

Työsuhde-etuuksien käsittely helpottuu työsuhdematkalipun verovapaan enimmäismäärän korotuksella

Vuoden 2021 alusta voimaan tulleella TVL 64 §:n muutoksella korotettiin työsuhdematkalipun verovapaan osuuden enimmäismäärää 3 400 euroon vuodessa. Työsuhdematkalipuksi katsotaan yhtä lailla joukkoliikenteen matkalippujen tarjoaminen erikseen kuin osana liikkumisen palvelupakettia. Entistä useammin työntekijät käyvät työssä oman asuinalueensa ulkopuolella, jolloin työmatka voi edellyttää julkisten liikennevälineiden tai useiden eri liikennemuotojen yhdistämistä palvelupaketiksi. Uudistus helpottaa työsuhde-etuuksien käsittelyä veronalaisen osuuden poistuessa.

Polkupyörä uutena luontoisetuna

Hankkimalla työsuhdepolkupyörän työntekijän käyttöön työnantaja voi kannustaa työntekijöidensä liikuntaharrastusta ja hyvinvointia sekä säästää samalla pienen siivun palkan sivukuluissa, parkkikustannuksissa ja mahdollisissa sairauspoissaoloissa polkupyörän tuomien positiivisten terveysvaikutusten myötä.

Polkupyörä on nyt verovapaa luontoisetu 1 200 euroon asti vuodessa (TVL 64 §). Polkupyöräedusta on kyse silloin, kun työnantaja on hankkinut polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön – polkupyörää voi siis käyttää työ- ja vapaa-ajalla. Työsuhdepolkupyörän hankinnasta vastaa työnantaja.

Polkupyörä voidaan hankkia joko leasing-sopimuksella tai omaksi ostamalla. Verohallinnon ohjeiden mukaisesti polkupyörän verotusarvossa huomioidaan pyörän sekä erikseen hankittavien kiinteiden lisäosien (kuten valot, lukitus tai pyöräilykypärä) hankintahinta (jaettuna viidelle käyttövuodelle), sekä pääoman korko, vuosittaiset huolto-, korjaus- ja käyttökustannukset. Palkanlaskennassa huomioitava edun arvo on siis 1/12 vuotuisista kokonaiskustannuksista. Leasing-sopimuksella hankitun pyörän kohdalla verotusarvoon ei lasketa sopimuksesta aiheutuvia toimisto- ja käsittelykuluja. Ohjeistuksen mukaan työnantajan maksamien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa.

Sen sijaan kaupunkipyörät ovat verotus- ja oikeuskäytännön mukaisesti luettavissa osaksi verovapaata työsuhdematkalippua. Ohjeistuksen mukaan työsuhdematkalipun enimmäismäärää ei voida myöskään ylittää työsuhdepolkupyörällä. Eli työnantajan tarjotessa sekä työsuhdepolkupyörän että työsuhdematkalipun, matkalippujen verovapaa osuus voi olla enintään 2 200 euroa.

Muutos kannustaa autoedun sähköistämiseen

Sähkökäyttöisten autojen käyttöön työsuhdeautoina kannustetaan väliaikaisin verohuojennuksin. Vuosille 2021–2025 annettu verotuki alentaa vapaa- ja käyttöetuautoina olevien täyssähköautojen verotusarvoa 170 eurolla kuukaudessa. Tuki koskee vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityjä autoja. Autokannan sähköistämistä tuetaan lisäksi vapauttamalla työnantajan kustantama sähköautojen lataus väliaikaisesti verosta. Myös työntekijän oman auton lataus työnantajan kustantamana on verovapaata tuloa. Lataus voi tapahtua yhtä lailla julkisella tai työnantajan tarjoamalla latauspisteellä, mutta se ei koske työntekijän kotona tapahtuvaa latausta.

Vieritä ylös