Verkkokoulutus: EHS-lainsäädännön perusteet 16.–30.3.2021

Kolmiosainen verkkokoulutus soveltuu erinomaisesti lainsäädännön perusteiden koulutukseksi sekä kertauskurssiksi esimerkiksi ympäristöpäälliköille, kemikaalivastaaville, työturvallisuus- ja työsuojelupäälliköille, laatupäälliköille sekä erilaisille tehdasvastaaville.

Ajantasaisen lainsäädännön ja sen sisältämien velvoitteiden ohella koulutuspaketissa käydään läpi käytäntöä ja tapausesimerkkejä, kuten oikeustapauksia ja viranomaisten ohjeita. Koulutuksessa luodaan katsaus myös ajankohtaisiin, keskeisiin lainsäädännön muutoksiin.

Koulutuksessa opit EHS (Environment, Health, Safety) -lainsäädännön perusteita ja käytännön soveltamista teollisessa ympäristössä. Kouluttajina toimivat Linnunmaa Lexin erikoisjurististit Jonna Rytkönen, Elina Voutilainen ja Samuli Tiirikainen.

Osa I: Ympäristö – ti 16.3.2021 klo 12.15–15.30

Kouluttaja: Elina Voutilainen

 • Ympäristölainsäädännön perusteet toiminnaharjoittajalle
 • Yrityksen ympäristövaikutukset ja selvilläolovelvollisuus
 • Ennaltavarautuminen ja pilaantumisen ehkäiseminen
 • Jätelainsäädännön vaatimukset, etusijajärjestys ja kirjanpito
 
Osa II: Kemikaalit – ti 23.3.2021 klo 12.15-15.30

Kouluttaja: Jonna Rytkönen  

 • REACH- ja CLP-asetus kemikaalilainsäädännön lähtökohtana
 • Kemikaalilainsäädännön velvoitteet
 • Kemikaalien varastointi ja käsittely
 • Kemikaalit työpaikalla ja kemikaaliriskeiltä suojautuminen
 • Kemikaalitietojen ilmoittaminen ja asiakirjat
 
Osa III: Työturvallisuus – ti 30.3. klo 12.15.-15.30

Kouluttaja: Samuli Tiirikainen

 • Työturvallisuussääntelyn perusteet
 • Yleinen huolehtimisvelvoite
 • Riskien ja vaarojen selvittäminen sekä arviointi
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Työympäristön ja työn suunnittelu
 • Oikeuskäytäntö

Aika: 16.–30.3.2021 (kolmiosainen koulutussarja)

Järjestäjä: Linnunmaa Lex Oy

Asiantuntijoina: Jonna Rytkönen, Elina Voutilainen ja Samuli Tiirikainen

Hinta: 199 € / hlö / osa. Osat 1–3 yhteensä 549 € / hlö. Hintoihin lisätään alv.

EHS-lainsäädännön perusteet 16.-30.3.2021
Osallistun osiin:

Vieritä ylös