Rautatielainsäädäntö uudistuu ‒ uusi raideliikennelaki keventäisi yksityisraiteen haltijoihin kohdistuvia velvoitteita

Liikenne- ja viestintäministeriön lakiluonnos rautatielainsäädännön kokonaisuudistuksesta on nyt lausuntokierroksella. Uudella raideliikennelailla säädettäisiin rautatieturvallisuudesta, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta, rautatiemarkkinoista ja kaupunkiraideliikenteen hallinnasta. Laki korvaisi voimaan tultuaan nykyisen rautatielain ja kaupunkiraideliikennelain. Uuden raideliikennelain on esitetty tulevan voimaan vuoden 2019 alkupuolella.

Yksi lakiuudistuksen tavoitteista on keventää yksityisraiteen haltijoihin kohdistuvia velvoitteita. Tällä hetkellä rataverkon haltijan on haettava Trafilta turvallisuuslupaa mm. rataverkon suunnittelua, hallintaa ja kunnossapitoa varten.

Uudistuksen myötä yksityisraiteen haltija voisi jatkossa valita turvallisuusluvan sijasta kevyemmän ilmoitusmenettelyn. Käytännössä tämä tapahtuisi Trafille tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitukseen olisi liitettävä kopio turvallisuuden hallintajärjestelmästä, jolla ilmoittaja osoittaa voivansa varmistaa turvallisen yksityisraiteen hallinnan ja käytön. Uudessa raideliikennelaissa yksityisraiteiden kalusto olisi mahdollista ottaa käyttöön EU-sääntelyä kevyemmällä käyttöönottoluvalla.

Lakiluonnoksesta voi jättää lausuntoja osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi 4.4.2018 saakka. Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo erityisesti yksityisraiteen haltijoilta näkemyksiä ehdotetun kaltaiseen sääntelyyn. Uudistuksesta järjestetään 20.3.2018 klo 9-12 kuulemistilaisuus liikenne- ja viestintäministeriössä ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä 2018.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen rautatielainsäädännön uudistamisesta voit lukea kokonaisuudessaan täältä.