Liikenne- ja alkoholisääntelyn uudistamista sekä normien purkua: eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella tulevat hallituksen esitykset

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut yhteenvedon kevätistuntokaudella 2017 eduskunnalle annettavista hallituksen esityksistä ja selonteoista. Kaikkiin kuluvan istuntokauden aikana eduskuntakäsittelyyn tuleviin hallituksen esityksiin ja arvioihin käsittelyn alkamisajankohdista pääset tutustumaan täällä. Odotettavissa on keskustelua muun muassa seuraavista ehdotuksista:

Liikennekaari II vaihe ja uusi yksityistielaki
Liikennemarkkinoita koskeva sääntelyn kokoaminen yhteen lakiin, liikennekaareen, jatkuu. Siinä missä syksyllä 2016 eduskunnan käsittelyyn tulleessa liikennekaaren ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin pääasiassa tieliikenteeseen, kevätistuntokaudella eduskunnan käsittelyyn tulevassa liikennekaaren toisessa vaiheessa käsitellään myös lento-, meri- ja raideliikenteen sääntelyä. Lisäksi liikennekaaren toisessa vaiheessa ehdotetaan muutoksia liikennealan ammattipätevyyksiin, rekistereihin sekä kaikkien liikennemuotojen henkilö- ja tavarakuljetuksiin.

Lisää lakihankkeen valmistelusta: www.lvm.fi/liikennekaari

Liikennekaaren lisäksi yksityisteitä koskevaa sääntelyä uudistetaan. Uudella yksityistielailla on tarkoitus muuttaa muun muassa avustuksia koskevaa sääntelyä. Hallituksen esitysluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.

Lisää lakihankkeen valmistelusta: www.lvm.fi/asiat/2015/-/mahti/asianasiakirjat/70002

Uusi alkoholilaki
Pitkään valmistellun alkoholilain kokonaisuudistuksen on tarkoitus edetä eduskunnan käsittelyyn huhtikuussa. Viime vuoden loppupuolella julkaistu luonnos uuden alkoholilain hallituksen esityksestä herätti paljon keskustelua puolesta ja vastaan, ja luonnoksesta annettiin virallisia lausuntoja yli 80 kappaletta. Hallitus pyrkii uudella lailla muun muassa ehkäisemään alkoholin aiheuttamia haittoja sekä kehittämään paikallisia mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristön turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on purkaa nykylainsäädäntöä rasittavia tarpeettomia, vanhentuneita ja kankeita normeja.

Lisää lakihankkeen valmistelusta: www.stm.fi/alkoholilain-kokonaisuudistus

Valituslupamenettelyn käyttöönotto ja luvanvaraisuuden keventäminen ympäristösääntelyssä
Ympäristölainsäädännön saralla eduskunnan käsittelyyn tulee tulevina kuukausina useita suppeahkoja lakiesityksiä, jotka liittyvät muun muassa normien purkamiseen. Esimerkiksi ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden sekä maankäyttö-, rakennus- ja maa-ainesasioiden muutoksenhakumenettelyä ehdotetaan muutettavan siten, että valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi mahdollista ainoastaan, jos korkein hallinto-oikeus myöntää hakijalle valitusluvan.

Helmikuun loppupuolella eduskuntakäsittelyyn annetaan hallituksen esitys, jossa esitetään tiettyjen toimintojen ympäristönluvanvaraisuuden keventämistä. Esitys ei kuitenkaan koske direktiivilaitoksia. Lisäksi hallitus esittää ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisen valvonnan maksullisuuden laajentamista sekä ympäristönsuojelulakiin säännöstä lupaviranomaisen sähköisestä neuvonnasta.

Vieritä ylös