Altistuvatko työntekijäsi hengitysilman epäpuhtauksille?

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut uudet arvot hengitysilman haitallisiksi tunnetuille pitoisuuksille, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle. Hengitysilman epäpuhtauksille annettujen pienimpien pitoisuuksien avulla voidaan arvioida ilman puhtautta, altistumista ja altistumisen merkittävyyttä esimerkiksi työympäristössä, jossa käsitellään tai valmistetaan erilaisia kemikaaleja.

Uudet HTP-arvot ja niitä vastaavat biologisten altistusindikaattoreiden arvot on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (1214/2016). Asetusta sovelletaan 1.1.2017 alkaen. Lisätietoa haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista ja uudistuneista raja-arvoista löytyy myös sosiaali- ja terveysministeriön kokoelmassa ilmestyneestä julkaisusta.

Vieritä ylös