Luvat yhdestä luukusta – uusi lakihanke sujuvoittamaan ympäristömenettelyjä

Ympäristöministeriö on käynnistänyt lakihankkeen eri ympäristömenettelyjen yhteensovittamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tehdä asiakkaan lupa-asioinnista nykyistä sujuvampaa ja pyrkiä ns. yhden luukun periaatteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jatkossa erilaiset ympäristömenettelyt, kuten ympäristövaikutusten arvioinnit ja rakennus-, vesi- ja ympäristöluvat, olisi mahdollista hoitaa viranomaisen kanssa yhdellä luukulla. Toimijoiden näkökulmasta uudistus helpottaisi tuntuvasti ympäristöllisiä menettelyjä vaativien hankkeiden toteuttamista.
Ympäristömenettelyjen yhteensovittaminen on yksi merkittävimmistä Juha Sipilän hallituksen norminpurkukokonaisuuden kärkihankkeista. Lakihanke ympäristömenettelyjen yhteensovittamisesta perustuu keväällä 2016 julkaistuun selvitykseen ”Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa”. Uusi laki on edellytys yhden luukun periaatteen toteuttamiselle. Hallituksen esitys yhdennetyistä ympäristömenettelyistä onkin tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2018.
Ympäristöministeriö on julkaissut hankkeesta tiedotteen internetsivuillaan, voit lukea sen täältä .
Keväällä julkaistu selvitys ”Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa”, johon ympäristömenettelyjen yhteensovittamishanke perustuu, löytyy täältä .
Vieritä ylös