Pariisin ilmastosopimus voimaan marraskuun alussa

Pariisin ilmastosopimuksen voimaantulo varmistui keskiviikkona 5.10. – voimaantulokynnyksen ylityttyä odotettua nopeammin. Ilmastosopimuksen voimaantulokynnyksen ylittyminen vaati vähintään 55 valtion allekirjoittamista ja yhteensä 55 % osuutta maailman kasvihuonekaasujen päästöistä. Tällä hetkellä sopimuksen on kuitenkin ratifioinut jo 74 valtiota, joiden yhteenlaskettu osuus kasvihuonekaasupäästöistä on 59 %. Myös Suomi kuuluu allekirjoittaneiden valtioiden joukkoon. Sopimuksen ratifioineiden valtioiden määrän odotetaan vielä kasvavan vuoden loppuun mennessä.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on vahvistaa maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen estämiseksi, edistää kestävää kehitystä ja pyrkiä vähentämään köyhyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa ilmakehän lämpötilan nousun rajaamista selvästi alle kahden celsiusasteen, mutta pyrkimystä pitää se 1,5 asteessa. Köyhyyden poistamisen osalta sopimus velvoittaa teollisuusmaat maksamaan tukea kehitysmaille näiden ilmastotoimien edistämiseksi.

Sopimukseen on kirjattu myös osapuolten yhteinen visio kehittää teknologiaa ilmastonmuutoksen sietämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Sopimus edesauttaa teknologian kehitystä ja sen odotetaan synnyttävän uusia innovaatioita. Tavoitteiden saavuttamiseksi ilmastosopimus tarkistetaan viiden vuoden välein, mikä mahdollistaa sopimuksen muuttamisen ja kasvihuonekaasupäästöjen kiristämisen tarpeen mukaan.

Pariisin ilmastosopimus tulee voimaan 4.11.2016. Hallitus antaa esityksensä Pariisin ilmastosopimuksen kansallisesta ratifioinnista ensi viikolla.

Lue koko tiedote Pariisin ilmastosopimuksen ratifioinnista Valtioneuvoston internetsivuilta.

Pariisin ilmastosopimuksen löydät täältä. Ratifiointia voit seurata YK:n verkkosivuilla.

Vieritä ylös