Yhdyskuntajätteen kierrätykseen etsitään uusia keinoja ideahaulla

Hankkeen avulla halutaan löytää ideoita yhä tehokkaampien yhdyskuntajätteen kierrätysmenetelmien kehittämiseksi. Sen tarkoituksena on myös poistaa myös kiertotaloutta jarruttavia esteitä ja nopeuttaa uusien liiketoimintamallien ja kierrätystuotteiden käyttöönottoa. Hankkeen taustalla on Juha Sipilän hallituksen tavoite nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nykyisestä 30 prosentista 50 prosenttiyksikköön. Tavoite on määrä saavuttaa tällä hallituskaudella.
Kokeiluhankehaussa etsitään uusia toimintatapoja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi. Tavoitteena on löytää erityyppisiä toimijoita, jotka pyrkivät hankekokonaisuuksien kautta yhteistyötä tehden nostamaan yhdyskuntajätteen kierrätysastetta tietyllä alueella.
Ideahaun tarkoituksena on rahoittaa yhtä tai kahta alueellista usean toimijan yhteistä kokeiluhankekokonaisuutta, joita kokeilun jälkeen olisi mahdollista laajentaa muualle maahan.
1.9.- 3.10.2016 järjestettävä ideahaku on kaikille avoin. Parhaat hankeideat valitaan jatkoon. Jatkoon päässeiden osalta varsinainen hankehaku toteutetaan marras-joulukuussa. Ympäristöministeriön mukaan valituilta kokeiluhankkeilta edellytetään seurantaa siitä, kuinka kokeilu vaikuttaa alueen kierrätysasteeseen tai sekajätteen laatuun sekä aktiivista viestintää asiasta. Hanketoimijoiden omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 30 prosenttia
Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta .

Vieritä ylös