Tukesin opas kemikaalilaitosten prosessiturvallisuuteen

Lainsäädäntö edellyttää toiminnanharjoittajaa tunnistamaan prosessin vaarat onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut oppaan, jonka tarkoitus on selkeyttää prosessiturvallisuuden käsitettä sekä helpottaa vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvien riskien hallintaa.
Opas tarjoaa perustietoa prosessiturvallisuudesta ja prosessiturvallisuusmittareista. Oppaaseen sisällytetty malliesimerkki havainnollistaa prosessiturvallisuuden mittaamista ja mittareiden valintaa.

Opas on ladattavissa täältä. Opasta koskevan alkuperäisen Tukesin julkaiseman ammattilaistiedotteen löydät täältä.

Vieritä ylös