Työsuojelu hellerajan ylittyessä

Kuluvalla viikolla helteet ovat löytäneet kesä-Suomen. Lämpötilan nousu voi vaikeuttaa työssä jaksamista monissa tehtävissä. Työsuojeluviranomainen muistuttaa tiedotteessaan viilennyksen ja työn tauotuksen tärkeydestä kuumalla kesäilmalla.

Työturvallisuuslaissa (738/2002) määrätään, että työntekijän altistumista terveydelle haitallisille lämpötilaolosuhteille tulee rajoittaa. Työantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia työpaikan viilentämisestä esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän avulla. Jos kevyissä tai keskiraskaissa töissä työpaikan lämpötila nousee yli 28 asteen, työsuojeluviranomaisen mukaan vakiintunut käytäntö on pitää kymmenen minuutin tauko kerran tunnissa tai tehdä muuta työtä viileämmässä työtilassa. Jos lämpötila nousee yli 33 asteen, tauon pituus on 15 minuuttia.

Työsuojeluviranomaisen tiedotteesta voi lukea käytännön vinkkejä kuumassa työskentelyyn sekä muuta työpaikan lämpötilaoloihin liittyvää tietoa.

Vieritä ylös