Erityisruokavaliovalmisteita koskevan ERE-asetuksen (EU) soveltaminen alkaa

Heinäkuussa 2013 voimaan tulleen imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU N:o 609/2013), eli niin kutsutun ERE-asetuksen, soveltaminen alkaa 20.7.2016. Asetuksen voimaantulon myötä maa- ja metsätalousministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista (121/2010) sekä komission asetus (EY N:o 41/2009) gluteenille intoleranteille henkilöille soveltuvien elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkitsemisestä kumoutuvat. Lisäksi laihdutusvalmisteista annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (904/1997) on muutettu poistamalla siitä ateriankorvikkeita koskeva sääntely.

ERE-asetuksen soveltamisen alkaminen vaikuttaa muun muassa erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden markkinointiin ja pakkausmerkintöihin. Ennen 20.7.2016 merkittyjen tai markkinoille saatettujen tuotteiden varastot saa myydä loppuun asetuksen soveltamisen alkamisesta  huolimatta. ERE-asetuksella määritellään entistä tarkemmin se, mitkä elintarvikkeet tulkitaan erityisryhmille tarkoitetuiksi tuotteiksi Euroopan unionin alueella.

ERE-asetusta  täsmennetään lähivuosina tuotekohtaisilla asetuksilla. Tämä tulee vaikuttamaan myös Suomen kansalliseen erityisruokavaliovalmisteita koskevaan lainsäädäntöön. Lisätietoa ERE-asetuksesta ja erityisruokavaliovalmisteita koskevasta lainsäädännöstä voi lukea maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta ja Eviran nettisivuilta.

Vieritä ylös