Panostajan pätevyyskirjaluokat muuttuvat uuden panostajalain johdosta

Uusi panostajalaki (423/2016) sekä sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista (458/2016) tulevat voimaan syyskuun alussa. Uusien säädösten myötä panostajan pätevyyskirjojen luokittelu muuttuu. Uudet pätevyyskirjaluokat ovat

  • tehosteräjäyttäjän pätevyyskirja,
  • nuoremman panostajan pätevyyskirja,
  • vanhemman panostajan pätevyyskirja,
  • ylipanostajan pätevyyskirja, ja
  • räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja.

Jatkossa pätevyyskirja myönnetään aiemman kymmenen vuoden sijasta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Uuden lain mukaiset pätevyyskirjat voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä räjäytystyön osa-alueita tai esimerkiksi vain maanpäällistä tai maanalaista työtä. Henkilöt, joille on myönnetty panostajan pätevyyskirja ennen uuden lain voimaantuloa 1.9.2016, saavat jatkaa pätevyyskirjan mukaista räjäytystyötä pätevyyskirjan voimassaoloajan loppuun saakka, mutta enintään kuitenkin 31.8.2021 asti.

Uuden panostajalain astuttua voimaan vanha panostajalaki (219/2000) kumoutuu. Samalla kumoutuvat myös vanhan panostajalain nojalla annetut sosiaali- ja terveysministeriön asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta (125/2002), sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta (124/2000) sekä valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista (122/2002).

Vieritä ylös