Lähetettyjä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö uudistui

Uusi laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) astui voimaan 18.6.2016. Samalla kumoutui aiempi laki työntekijöiden lähettämisestä (1146/1999). Uusi laki muutti tilaajan ja lähettävän yrityksen velvollisuuksia, mutta lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat työehdot pysyivät ennallaan.

Uuden lain mukaan tilaajan tulee käytettävissään olevin keinoin huolehtia siitä, että lähettävällä yrityksellä on Suomessa edustaja ja että lähettävä yritys tekee työsuojeluviranomaiselle ilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä Suomeen. Tilaajalla on velvollisuus auttaa työsuojeluviranomaista lähettävän yrityksen edustajan tavoittamisessa, mikäli viranomainen ei saa yhteyttä edustajaan. Rakennustyössä rakennuttajan tai pääurakoitsijan tulee selvittää lähetetyn työntekijän palkanmaksun oikeellisuus saadessaan työntekijältä tiedon siitä, ettei hänelle ole maksettu lain mukaista vähimmäispalkkaa.

Laki työntekijöiden lähettämisestä tulee sovellettavaksi silloin, kun toiseen maahan sijoittunut yritys lähettää Suomeen väliaikaisia työntekijöitä tarjotessaan rajat ylittäviä palveluita. Lakia sovelletaan niin alihankintana, yritysryhmän sisäisenä siirtona kuin vuokratyönä tehtyyn työhön. Yritysten on hyvä muistaa, että laki työntekijöiden lähettämisestä sekä tilaajavastuulaki voivat tulla sovellettavaksi samanaikaisesti.

Vieritä ylös