Aineiden testausta koskevia muutoksia REACH-asetukseen

REACH-asetuksen liitteitä VII ja VIII on muutettu. Liitteissä asetetaan vakiotietovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1–10 tonnia. Muutoksen lähtökohtana on, että rekisteröitävän aineen ihosyövyttävyydestä, ihoärsytyksestä, vakavasta silmävauriosta ja välittömästä myrkyllisyydestä toimitettavat tiedot hankitaan muutoin kuin eläinkokeilla.

Liitteiden muutos astuu voimaan 21.6.2016. Muutos ei aiheuta rekisteröinnin päivitystarvetta, vaan se tulee huomioida tulevissa rekisteröinnin päivityksissä. Lisätietoja muutoksesta voi lukea ECHA:n tiedotteesta. Valmisteilla on myös lakimuutos, joka koskee ihon herkistymisestä toimitettavia tietoja. Kyseisen muutoksen arvioidaan tulevan voimaan elokuussa 2016.

Vieritä ylös