Uusi asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta

Työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta annettu valtioneuvoston asetus (388/2016) astuu voimaan 1.7.2016. Asetus velvoittaa työnantajat arvioimaan sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat vaarat osana työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n mukaista työn vaarojen selvittämistä ja arvioimista. Asetuksessa asetetaan altistumisraja-arvot sekä määrätään siitä, mihin toimiin työnantajan tulee ryhtyä raja-arvojen ylittyessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut käytännön oppaan sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien vaarojen hallintaan työpaikoilla. Oppaassa annetaan neuvoja muun muassa vaarojen arvioinnin toteuttamiseen ja vaarojen ennaltaehkäisyyn.

Vieritä ylös