Ohjeita tasa-arvosuunnitelman tekoon

Tasa-arvolain (609/1986, laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta) tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä. Laissa määrätään, että kaikkien työnantajien tulee muun muassa kehittää työoloja sekä naisille että miehille sopiviksi, edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin työtehtäviin sekä luoda naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan.

Lain mukaan työnantajan, jonka palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelma on tehtävä vähintään joka toinen vuosi yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Uudessa suunnitelmassa tulee arvioida, miten edellisessä suunnitelmassa esitetyt tasa-arvoa edistävät toimenpiteet on toteutettu ja millaisia tuloksia on saavutettu.

Lisätietoa tasa-arvon edistämisestä työelämässä ja tasa-arvosuunnitelman laatimisesta löytyy tasa-arvovaltuutetun nettisivuilta sekä palkansaajajärjestöjen laatimasta tasa-arvo-oppaasta.

Vieritä ylös