Uudet tuotedirektiivit muuttavat maahantuojan ja jakelijan vastuita

Useita EU:n tuotedirektiivejä on uudistettu. Uudistuneiden direktiivien soveltaminen alkoi 20.4.2016 ja ne koskevat sähkö- ja elektroniikkalaitteita, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita, painelaitteita, mittauslaitteita, siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähteitä sekä hissejä. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä sekä yhtenäistää eri tuoteryhmiä koskevaa lainsäädäntöä.

Uudistuksen johdosta maahantuojan ja jakelijan vastuu tuotteen vaatimustenmukaisuudesta kasvoi. Jatkossa maahantuojan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, että valmistaja on todella suorittanut kaikki tuotetta koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Jakelijan tulee puolestaan tarkistaa, että tuotteesta löytyvät kaikki vaadittavat merkinnät ja tiedot sekä ohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Toimijoiden velvollisuuksien muuttumisen lisäksi direktiivien uudistaminen vaikuttaa tuotteiden merkintävaatimuksiin, vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmiin, markkinavalvontaan ja akkreditoinnin sääntöihin.

Vieritä ylös