Eläintauteja koskeva EU-lainsäädäntö koottu yhteen asetukseen

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät maaliskuussa asetuksen tarttuvista eläintaudeista ja tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (2016/429, eläinterveyssäännöstö). Uusi eläinterveyssäännöstö selkiyttää eläintauteja koskevaa EU-lainsäädäntöä, sillä se yhdistää noin 40 eläintauteja koskevaa säädöstä yhteen asetukseen. Asetus tulee voimaan 20.4.2016 ja sitä sovelletaan 21.4.2021 alkaen.

Eläinterveyssäännöstön määräyksissä korostuu erityisesti eläimestä toiseen leviävien ja mahdollisesti ihmisiin tarttuvien tautien ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyyn kuuluvat muun muassa eläinlääkkeiden, kuten antibioottien, vastuullinen käyttö sekä eri tahojen välinen yhteistyö. Lisäksi eläinten hyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Asetuksen soveltamisala on laaja: siihen kuuluvat niin eläimet, sukusolut ja alkiot, eläinperäiset tuotteet, eläimistä saatavat sivutuotteet kuin myös tilat, kuljetusvälineet, laitteet sekä kaikki muut infektiotiet ja materiaalit, jotka voivat liittyä tarttuvien eläintautien leviämiseen.

Koko asetuksen pääsee lukemaan tästä.

Vieritä ylös