Talous- ja palkkahallinto kuvaukset

Kirjanpito

Kaikki kirjanpitoa koskeva sääntely ajantasaisena.

Tilinpäätös

Tilinpäätöstä koskeva sääntely ajantasaisena.

Tilintarkastus

Tilintarkastusta koskeva sääntely ajantasaisena.

Yhteisöjen toiminta

Osakeyhtiöt ja muut yhtiöt sekä toiminimet, asunto-osakeyhtiöt, yhdistykset, osuuskunnat, säätiöt, kauppa- ja yhdistysrekisterit, kilpailu ja julkiset hankinnat.

Verotus

Tuloverotus, elinkeinoverotus, verohuojennukset, valmisteverot, varainsiirto, ennakonperintä, vakuutusmaksut, verotusmenettelyt, perintö- ja lahjaverotus. Aihealue sisältää myös Verohallinnon päätöksiä.

Arvopaperit

Arvopaperimarkkinat, Finanssivalvonta.

Työlainsäädäntö

Työelämää koskeva sääntely – työsopimukset, työaika, vuosilomat, työehtosopimukset, yhteistoiminta, työsuojelu, tietosuoja.

Työterveys ja -turvallisuus

Kaikki keskeinen työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva sääntely.

Työpaikalla nähtävänä pidettävät lait

Työpaikalla henkilöstön nähtävänä pidettävä sääntely. Saatavilla myös lukutunnukset henkilöstön käyttöön.